החזר מס שבח | מס שחוזר אליך - Re-Tax

החזר מס שבח – האם גם לכם מגיע?

מכרתם מגרש? משרד? דירה או נכס נדל"ן אחר ב-6 השנים האחרונות? סביר להניח ששילמתם מס שבח לכן כדאי שתבדקו האם אתם זכאים להחזרי מס שבח.

מהם החזרי מס שבח?

מס שבח מקרקעין הינו מס שיש לשלמו בגין רווחים ממכירה של נכסי מקרקעין או מניות מקרקעין. למעשה כאשר מתכוונים למס שבח אשר כונה כך בעבר, מתכוונים למיסוי מקרקעין המוסדר כיום דרך חוק מיסוי מקרקעין. המיסוי בוחן את הרווחים בקבלת התמורה בעסקה, ובו נקבעת כמות המס שעליו לשלם. לשם כך נעזרים בשומת מס הנקבעת על פי שיעורי מס משתנים.

כיום ניתן לקבל בגין דירת מגורים פטורים שונים ממס שבח ואף כפי שנראה, החזרים ממס הכנסה בצורת זיכוי בגין העסקה.

מדוע אני עשוי להיות זכאי להחזר מס שבח או פטור מלא?

במידה ומכרת נכס מקרקעין (דירה, קרקע, חנות, וכו') בין השנים 2016-2019 ושילמת מס שבח בגין המכירה, קיים סיכוי גבוה כי מגיע לך החזר מס.

 

החזר מס שבח יכול לנבוע ממספר רב של גורמים כמו:

  • חלוקת מס השבח בין בני זוג
  • שיוך מס השבח לאחד מבני הזוג בתנאים מסוימים
  • פריסת מס השבח לכמה שנים
  • קיזוז הפסדים כנגד מס השבח
  • ניצול נקודות זיכוי כנגד מס השבח
  • ניצול הטבות מיוחדות כמו נכות

 

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי על פי הכללים לעניין החזרי המס ששולמו ניתן לתקן את השומה.

על האדם אשר סבור כי הוא עונה על אחת מן הפרמטרים המזכים להגיש בקשה לרשות המסים בבקשה למתן הזכאות לקבלת ההחזר ממס השבח. בהתאם למקרה, רשות המסים תקבע האם אותו אדם יהיה זכאי לקבלת הפטור, ובכך להפחית משמעותית את תשלומי המס, אשר יכולים להגיע למאות ועד לאלפי שקלים במצטבר.

על המבקש להמציא לרשות את המסמכים הרלוונטיים יחד עם הדוחות השנתיים למס ההכנסה (בהתאם למצבו אם הוא שכיר או עצמאי) או ביחד עם שומת מס שבח, בכדי לבדוק את הזכאות. כמו כן חשוב לציין כי גם במקרים של ביטול עסקה במקרקעין, עפ"י ס' 102 נקבע כי מנהל יחזיר מס אם הוכח לו כי התבטלה מכירת הזכות במקרקעין אשר שולם עליהם המס.

יחד עם זאת, במקרה של תשלום מס ביתר, קיימת אפשרות לפנות לרשויות המס בדיעבד ולדרוש החזר מס. תחום מיסוי המקרקעין כולל אפשרויות רבות ומגוונות לתכנון מס ורק איש מקצוע המתמחה בו יכול לאפשר לך את הביטחון ששילמת את המס המינימלי.

 

ביצוע החזר מס שבח דורש מומחיות רבה שכן כל פרט קטן יכול להיות בעל משמעויות כספיות רבות.

לכן חשוב לתת לבעל מקצוע כמו יועץ מס מיומן בתחום החזר מס שבח לבצע את החזר מס השבח.