החזר מס על הפסדים בבורסה | מס שחוזר אליך Re-Tax, סוחר בורסה בדוק זכאותך

החזר מס על הפסדים בבורסה

כיצד אפשר לקבל החזר מס על הפסדים בבורסה?

כאשר הטילו מס על רווחי הבורסה, כנראה לא לקחו בחשבון שיכולים להיות גם הפסדים בבורסה. המס בשיעור של 25% על הרווחים הריאליים מנוכה כמס במקור אוטומטית עם המימוש. אך כאשר יש הפסדים בבורסה, מגיע למשקיעים לפחות לקבל את החזר המס שנוכה במקור.

התנודות הדרמטיות שחלות בבורסות העולם מסבות לרבים מהמשקיעים הפסדים ניכרים. לרשות אלו, עומדת האפשרות לקזז במקרים מסוימים חלק ניכר מההפסדים שנוצרו מהפעילות בשוק ההון כנגד ההכנסות ולקבל בשל כך החזרי מס.

בין אם מדובר בשכיר ובין אם מדובר בעצמאי, ההפסדים שנגרמו לו כתוצאה מהשקעה כושלת בניירות ערך, הינם הפסדי הון לכל דבר ועניין וניתן לקזז אותם כנגד רווח הון – רווח שנגזר ממכירת נכס ומהווה את ההפרש בין התמורה שנתקבלה לבין העלות המופחתת של הנכס.

 

מי זכאי להחזר מס על הפסדים בבורסה?

ישנה אבחנה ברורה בין עצמאי המתפרנס ממסחר בניירות ערך לבין אדם שעבורו המסחר אינו תחום העיסוק ומקור הפרנסה אלא עיסוק צדדי בהיקף משתנה.

במקרה הראשון יוכל אדם לקזז את ההפסדים ממסחר בשוק ההון גם אל מול הוצאות ניהול עסק ונזקים שונים שנגרמו לו באותה שנת מס.

במקרה של אדם שאין מדובר בעיסוק מרכזי עבורו, יוכל לקזז את הפסדי שוק ההון רק כנגד רווחים שהושגו באותה הדרך, אולם במקרה זה יוכל אדם להעביר את הפסדיו לשנה עתידית "ולשחק" עם הפסד זה, כלומר לממשו בעת שנוצר רווח הון מעיסוקו האחר.

לעתים כדאי לו לאדם לממש את הפסדיו בכל מקרה, כלומר למכור את ניירות הערך בהפסד, על מנת שיוכל לקזז את הפסדיו ולקבל החזר מס בשיעור שעולה על הסכום שהיה מופסד באי מימוש הנייר.

 

באיזו דרך ניתן לממש את החזר המס?

האפשרויות לקבלת החזר מס על הפסדים בבורסה הן סבוכות ומורכבות והולכות ונעשות כאלו ככל שאדם מפצל את המסחר על פני חשבונות שונים, חברי בורסה שונים (היינו דרך מי הוא מנהל את חשבונו או משקיע את כספו) וככל שתחומי ההשקעה מתרבים.

למשל, מסחר בשוק ההון שאינו נעשה באופן ישיר דרך הבורסה אלא דרך השקעות ישירות בחברות או בפיתוח נדל"ני.

לכן, רצוי להיוועץ ביועץ מס לשם קבלת סך המידע וסידור תחומי הרווח וההפסד אלה כנגד אלה. התכנון המוקדם חשוב במיוחד במקרה זה משום שעל מנת להיערך מבעוד מועד לקיזוז המס יש לדעת אלו נכסי הון כדאי לממש ובאיזו דרך, וכיצד ניתן להפחית את הפגיעה ברווחי ההון שהרווחתם. חובה לעשות את הקיזוז דרך דיווח המס השנתי ולכן כדאי מאוד להשתמש בשירותיו של יועץ המס.

לאחרונה נוספו תקנות מס הכנסה חדשות, לגבי פעילות בשוק ההון החל משנת 2013. לכל מי שמשקיע בניירות ערך ובבורסה, כדאי לבדוק האם התקנות החדשות חלות גם עליו.

 

אם היית פעיל בבורסה במהלך שש השנים האחרונות ונוכה לך מס מריבית מניירות ערך או שילמת מס על רווחים בבורסה, יש סיכוי גדול שהנך זכאי/ת להחזרי מס.

 

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!