החזר מס הכנסה | מס שחוזר אליך Re-Tax

החזר מס הכנסה

 ? כיצד ניתן לקבל החזר מס הכנסה

על מנת להבין כיצד מתבצע תהליך החזר ממס הכנסה ראשית עלינו להבין כיצד בפועל מס הכנסה גובה את  הכספים העודפים עליהם ניתן לבקש החזר מאוחר יותר

מס הכנסה הינו מס שמחושב על בסיס שנתי אולם בפועל מנוכה משכרו של עובד מידי חודש בחודשו וניתן לראות את החישוב ואת גובה המס בתלוש השכר, כיצד אם כן ניתן לדעת מה הייתה ההכנסה השנתית של עובד ? את הנתון הנ״ל ניתן לדעת במדויק רק לאחר ששנת מס מסתיימת ולכן נוצרים פערים בין המס השנתי המנוכה במהלך השנה מידי חודש, כי נתון חודשי זה הינו נתון משוער ולא נתון מדויק

ולכן כפועל יוצא ישנם שכירים רבים במדינת ישראל שבסוף שנת המס ניתן לראות כי העובד שילם יותר מס ממה שהיה אמור לשלם בפועל ועל כן קיימת עבורם הזכאות להחזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה ניתן לבקש עד 6 שנים אחרונות

תהליך של החזר מס טומן בחובו מספר לא מבוטל של פרמטרים לבדיקה והראשוני שבהם הוא כאמור האם מנוכה לו מס הכנסה מתלוש השכר, את הבקשה להחזר מס ניתן לבצע בעבור כל שנה בסיום שנת המס ובאופן כללי ניתן לבקש עד 6 שנים אחורנית : ( לדוגמא אם אנו כיום בשנת המס 2018 ז״א שניתן לבצע בדיקה בעבור השנים 2012-2017 כולל ) . יש לציין כי כל שנה נבדקת ומחושבת בנפרד

 ? האם ניתן לבצע החזר מס בעבור שנה בודדת

ניתן לבצע החזר מס הכנסה גם בעבור שנה בודדת בלבד, גם אם ביצעתם החזר מס בעבור מספר שנים קודמות עדיין יש לכם את האופציה לבצע החזר מס בעבור שנת מס בסיומה וכמובן שזה לא יושפע משנים קודמות מאחר וכל שנה נבדקת בנפרד

תשלום החזר מס הכנסה בפועל

היה ונמצאתם זכאים להחזר מס הכנסה, הכסף מועבר אליכם ישירות לחשבון הבנק ולא ניתן להעבירו דרך גורם שלישי, למעשה מס הכנסה דורש בתחילת התהליך לצרף אל הבקשה את צילום ת.ז שלכם ואת פרטי חשבון הבנק שלכם ( צ׳ק מבוטל / אישור לניהול חשבון בנק ) ולשם בלבד יועבר ההחזר מס בפועל

 ? תוך כמה זמן אקבל את ההחזר מס לחשבון הבנק שלי

החזר מס הכנסה בפועל אמור להיות בחשבונכם תוך 90-120 ימים מיום קבלת הדו״ח במשרדי פקיד שומה, אולם זה מאוד תלוי בפקיד שומה אליו הינך משויך ( לרוב לפי עיר מגורים הרשום בת.ז ) לפעמים ייתכנו עיכובים בשל אי תקינות מסמכים, לכן חשוב להקפיד על הגשת בקשה מסודרת וכוללת את כל התנאים אותם מבקש פקיד שומה של מס הכנסה

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!