החזרי מס לשכירים | Re-Tax מס שחוזר אליך, החברה המתקדמת בישראל להחזרי מס

החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים – אולי גם לך מגיע?

עשרות ומאות אלפי אזרחי ישראל משלמים מס בשיעור גבוה יותר מהנדרש עפ"י חוק מבלי שהם ערים לזכאותם לקבל החזרי מס

80% מהשכירים המשלמים מס – משלמים מס עודף. הסיבות לכך שכל כך הרבה שכירים משלמים מס עודף וזכאים להחזרי מס נובעת מכך שחוקי מס הכנסה מסובכים ויוצרים פתח לטעיות בחישוב המס.

בנוסף לכך חישוב מס הכנסה הוא שנתי כאשר בפועל המס מנוכה כל חודש כך שאם במהלך השנה היה שינוי בגובה המשכורת, או שעובד לא עבד בכלל, או שנוספו לו נקודות זיכוי, מגיע לו החזר גם על החודשים הקודמים בהם שילם סכומי מס גבוהים יותר ממדרגות המס השנתית שלו.

מי זכאי להחזר מס? 

להחזר מס זכאי כל אדם ששילם מס הכנסה במהלך השנה ובסיומה מתברר כי חבות המס השנתית שלו נמוכה מסכום המס ששולם בפועל במהלך השנה.

החזרי המס נובעים בעיקרם מכך שברמה החודשית, ניכוי המס במקור על ידי המעביד לא תואם את ההכנסה השנתית של העובד. חוסר התאמה זה נובע בשל:

א. אי רציפות בעבודה ברמה שנתית .

ב. אי קבלת מלוא הניכויים והזיכויים המגיעים לעובד כיוון שלא הצהיר עליהם למעביד.

ג. טעויות של מעביד בסעיפי הניכוי, או חוסר יכולתו של המעביד ליישם את מתן ההנחות במס (נכויות, אזורי מגורים מועדפים, אי רציפות בעבודה, הפקדות אישיות לקופות גמל אשר לא כלולות בתלוש השכר, ועוד).

איך מקבלים את החזרי המס?

לשם קבלת החזרי המס על השכיר לפנות לפקיד השומה ולהגיש בקשת החזר מס למס הכנסה, לבקשה יש לצרף טפסי 106- האישורים השנתיים המרכזים את תלושי השכר של השכיר.

יש לצרף תלושי 106 מכל מקומות העובדה בהן העוסק השכיר במשך כל התקופה בעבורה נדרשים החזרי המס. נוסף על כך יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אבטלה, לידה, פגיעת עבודה או שירות במילואים.

פירוט הפקדות לקופת גמל, אישורי הפקדות לביטוח חיים, מסמכים אישיים המצביעים על זכותו של השכיר לקבלת נקודות זיכוי בתשלומי מס הכנסה, קבלות על תרומות, אישור הכנסות מריבית וניירות ערך וכל מסמך נוסף הדרוש לשם הוכחת קבלת החזרי המס. כמו כן ניתן לבצע דרכנו גם החזר מס שבח – למי שמכר נכס, דירה או מגרש ושילם מס שבח בלבד, כאן מדובר על תהליך מורכב אל מול מיסוי מקרקעין.

לאחר הגשת הבקשה יבחן פקיד השומה של מס הכנסה את הבקשה ואם יגיע להחלטה כי אכן השכיר זכאי להחזרי מס יועבר התשלום לחשבונו של השכיר. זמן הטיפול בבקשה של החזרי מס על ידי מס הכנסה נע בדרך כלל בין 6-9 חודשים אך תקופה זו עלולה להתארך עקב עומס רב המוטל על פקידי השומה.

חשוב לדעת: את החזרי המס ניתן לקבל באמצעות פנייה לפקיד השומה של מס הכנסה.

החזרי המס תמיד יושלמו בעבור שנת המס החולפת ולא בנוגע לעתיד בשונה מתיאום מס.

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!