החזר מס בגין תרומות | Re-Tax מס שחוזר אליך, תורם? בוא לבדוק זכאותך

החזרי מס בגין תרומות

האם מגיעים לך החזרי מס בגין תרומות?

אחד מהחוקים שנועדו לעודד תרומות למוסדות ציבוריים הוא החוק המזכה את התורם בהחזרי מס בגין תרומות למוסד ציבורי.

מי שתורם כסף למוסדות צדקה יכול להזדכות על 35% מסכום התרומה בהתאם לתנאים.

חוק זה נועד בעיקר כדי לעודד את הציבור לתרום סכומים גדולים למוסדות צדקה וכדי שהתורם יקבל החזרי מס בגין תרומות אלו עליו לתרום מעל תקרה מסוימת הנקבעת בחוק ומשתנה לעיתים. סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים 180 ש"ח ומעלה, נכון ליום 01.01.2016 (190 ש"ח לפני כן), זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.

התנאים לקבלת החזר מס בגין תרומות הם:

באופן כללי ניתן לומר כי שכיר יהיה זכאי להחזרי מס בגין התרומות שהעניק כספית למוסדות הציבוריים. גובה החזר יכול להגיע לעד כ35% מסכום התרומה עם זאת, על מנת לקבל זכאות זו יש לענות על התנאים וההגדרות הקבועות בחוק.

  • מדובר בתרומה ולא בתשלום בתמורה לקבלת דבר מה מהמוסד.
  • על הקבלה מודפסת באותיות דפוס המילה "תרומה".
  • המוסד קיבל אישור מיוחד מרשות המיסים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  • סכום התרומה אינו עולה על תקרה בשיעור 30% מההכנסה החייבת .
  • סכום העולה על התקרה יזוכה בשלוש שנות המס הבאות.

 

ניתן לבדוק אם מוסד מסוים קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה, באתר רשות המסים- הבדיקה מציגה את פרטי המוסד הציבורי ואת תוקף האישור (לאיזה שנה הוא תקף). חשוב לציין כי סכום התרומה מוגבל לאחוזים מתוך ההכנסה החייבת של התורם באותה שנה.

במקרה בו הסכום עולה על התקרה שנקבעה לזיכוי באותה שנה, ניתן להעביר את הזיכוי לשנים הבאות. בעת הגיע השכיר להגשת הבקשה להחזר המס, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים המעידים על תרומותיו למוסדות הציבוריים.

שכירים אשר תרמו למוסדות שונים במהלך השנה או אף בשנים שעברו תרומות כספיות מכיסם הפרטי, יכולים לקבל החזר בגובה של מאות ועד אלפי שקלים ממס הכנסה באמצעות החזר המזכה אותם בפטור.

לעיתים קרובות שכירים לא מודעים לזכויותיהם ומשלמים ללא זכאות במס או חוו מעבר בין מקומות עבודה שיצר בעייתיות בהכנסה.

במקרים אלו, ובכלל לכל שכיר, מומלץ מאוד לבחון יחד עם גורם מקצועי, כמו גוף העוסק בייעוץ מס, האם התורם אכן עונה על ההגדרות בחוק ולהסתייע בהגשת הבקשה להחזר, הן על התרומות, והן על התרומות באופן רטרואקטיבי.

 

אם במהלך שש השנים האחרונות תרמת כספים למוסדות ציבור מוכרים, סביר להניח שאתה זכאי להחזר מס.

 

לוגו של וואטסאפ בוא/י נדבר!